pluspunten

Deze oefeningen zijn kant en klaar, direct bruikbaar en aangepast aan de school- of clubterreinen. De voorbereidingstijd is minimaal.

De oefeningen kunnen, al naargelang de weersomstandigheden, binnen of buiten gedaan worden.

Er kan meteen gestart worden met elementaire oefeningen. Ook elke leeftijdsgroep kan worden uitgedaagd met deze oefeningenset omwille van het opbouwende karakter en de stijgende moeilijkheidsgraad (zie concept).

De oefeningen worden moeilijker als de afstand tussen de voorwerpen vergroot wordt.

Het oefeningenpakket vraagt geen specifieke kaart van een school of clubterrein maar laat toe een aantal basistechnieken van het oriëntatielopen aan te leren.

De oefeningen kunnen op school of in clubverband gebeuren, binnen de lestijden of trainingsuren, zonder verre verplaatsingen.

De duur van een oefening is gemakkelijk controleerbaar. Een leerkracht of trainer kan zich niet veroorloven zijn voorgeschreven tijdsduur te overschrijden. De oefeningen zijn dus goed afgebakend, veilig en uitvoerbaar binnen een lesuur.

De oefeningenset is bruikbaar voor grote groepen en er is weinig tot geen “verloren” tijd. Een klas of trainingsgroep kan tot 30 leerlingen tellen. Klassiek starten de deelnemers aan een oriëntatieloop met een klein tijdsinterval van bv. 2 minuten. Op school zou de les al voorbij zijn vooraleer de laatste leerling van start zou gaan. De ‘actieve leertijd’ moet zo hoog mogelijk blijven en toelaten dat nagenoeg iedereen de ganse tijd bezig is.

Jongeren zijn soms moeilijk te motiveren om te sporten. De oefeningen zijn daarom extra uitdagend en leuk gemaakt, met een spel- of avontuurlijk element, en in verschillende moeilijkheidsgraden, waardoor de nadruk op het fysieke aspect eerder een onbewust karakter aanneemt.

“Vals spelen” en “sabotage” worden vermeden door middel van een eenvoudig controlesysteem.

De oefeningen kunnen gebruikt worden als opwarming of als trainingsactiviteit in clubverband.

De oefeningen kunnen tegen tijd en in competitieverband uitgevoerd worden.

De oefeningen kunnen gebruikt worden als een aflossingsactiviteit.

 

Terug Het concept