Team-building activiteit

De in- en outdoor oefeningen bieden de mogelijkheid gebruikt te worden als team-building activiteit. Vele varianten zijn mogelijk. Lees echter eerst het concept van deze oefeningenset.

Hieronder een beknopte beschrijving van enkele mogelijkheden:

Voor teams van 6:

Neem de 6 oefeningen gaande van 1 tot 6 sterren van bv. volgende series
– Serie 4: zigzag orienteering 4
– Serie 7: Belgian orienteering 2
– Serie 8: crossroad orienteering 1
– Serie 9: labyrinth orienteering 1
– Serie 12: triangle orienteering 2
– Serie 16 of 17: basketball field orienteering 1

Ofwel krijgen de deelnemers op voorhand een korte toelichting van de oefeningen, ofwel enkel over het gebruikte materiaal bij de oefeningen, ofwel wordt helemaal niets gezegd over de oefeningen.

De deelnemers moeten de kaartjes onder elkaar verdelen. Iedereen moet een kaartje hebben van elke nummer en van elke moeilijkheidsgraad bvb:
– deelnemer 1: 4**, 12****, 7*, 8******, 9***, 16*****
– deelnemer 2: 4*****, 12*, 7***, 8****, 9**, 16******
– enz.

De oefeningen moeten nu uitgevoerd worden volgens een rotatiesysteem. Aan elke opstelling is een verantwoordelijke nodig. Elke serie moet uitgevoerd worden in stijgende moeilijkheidsgraad.

Punten worden toegekend per juist uitgevoerde oefening binnen een vastgelegde referentietijd. Een oefening met 1* levert 1 punt op, 2* 2 punten, …, 6****** 6 punten. De stand kan bijgehouden worden op een groot scorebord om de strijd tussen de verschillende teams spannender te maken.

Voor de controle kan gebruik gemaakt worden van de controlekaartjes waarbij ofwel de nummers opgeschreven moeten worden, ofwel met tangetjes.

Voor teams van 4:

Idem als hierboven maar de keuze uit de oefeningen is ruimer. 4 oefeningen worden gekozen, ofwel door elke groep, ofwel beperkt de organisator het aantal oefeningen tot 4.
De verdeling van de kaartjes is identiek aan hierboven maar de kaartjes met 1* en 2** worden eruit gehaald. Deze kaartjes kunnen eventueel gebruikt worden om de deelnemers de oefeningen uit te leggen en te wennen aan de opstellingen voor ze zelf de oefeningen moeten doen.

 

wat bieden wij aan

In- en outdoor oefeningen

In- en outdoor oefeningen

Elke oefeningenset is kant en klaar voor gebruik, vraag weinig voorbereidingstijd en uitrusting, is gericht naar het uitdagen van jongeren maar geschikt voor alle leeftijden.
Read More
Simulatietraining oefeningen

Simulatietraining oefeningen

Lopen met een kaart is beter dan lopen zonder kaart. Deze oefeningenset maakt virtueel oriënteren mogelijk in uitdagende terreinen waarbij gelijktijdig een looptraining gedaan wordt.
Read More