In- en outdoor oefeningen

 

In- en outdoor oefeningen

Elke oefeningenset is kant en klaar voor gebruik, vraagt weinig voorbereidingstijd en uitrusting, is gericht naar het uitdagen van jongeren. Ze worden ook met plezier gedaan door mensen van alle leeftijden.

De in-en outdooroefeningen worden aangeboden op een USB-stick, in pdf formaat. In totaal staan er 50 reeksen op, samen meer dan 3200 oefeningen . Ook andere nuttige zaken zoals een handleiding, postjes, starten, controlekaart, enz. staan erop. Kortom, alles wat u nodig hebt. Geplastificeerde oefeningen kunnen op aanvraag bekomen worden NA aankoop van de USB-stick.

GO4O_content USB stick

Voor je aan de slag gaat met de oefeningen is het nodig om eerst de handleiding door te nemen. Het concept wordt in detail uitgelegd en herneemt de oefeningen per reeks. De opstelling en het doel van elke oefening staat is beschreven in detail. Nadien moet je een keuze maken uit de oefeningen want ze allemaal geven op enkele weken is onmogelijk. Er zijn voldoende oefeningen voor maanden, zelfs jaren. Je kan dan de gekozen oefeningen afprinten en plastificeren. Onze voorkeur gaat uit naar 2 oefeningen per A4 (zodat de oefeningenkaartjes van het formaat A5 zijn).

Alle afbeeldingen die gebruikt worden in de handleiding zijn van hoge kwaliteit. Dit maakt het gemakkelijk om ze te kopiëren/plakken in een presentatie of om ze vergroot af te drukken. Dit is eveneens mogelijk, mits de gepaste instellingen te maken, van alle pdf bestanden.

Weet ook nog dat het doel is dat je de oefeningen kan gebruiken zonder hulp van Go4orienteering. De kit is ontworpen om zelfstandig, snel en gemakkelijk de oefeningen te kunnen laten uitvoeren . Dit belet niet dat je bij ons terecht kan met al je vragen.

Enkele voorbeelden:
mix2

Er is echter een voorwaarde verbonden aan de aankoop, namelijk elke koper moet een engagement aangaan met Go4orienteering. Dit engagement geeft Go4orienteering zekerheid over het naleven van de © copyright. Hiertegenover staat dat Go4orienteering alle gewenste aanpassingen of ontwikkelingen van nieuwe reeksen doet en deze gratis (uitgezonderd de kosten voor de drager en verzending als de bestanden te groot zijn om elektronisch door te sturen) ter beschikking stelt van alle geregistreerde gebruikers van een set (in- en outdooroefeningen en/of simulatietraining). Download het engagement

 

het concept

Voor elke reeks zijn er een moederkaart (master map) en één of meerdere kaarten met oplossingen (solutions). Elke reeks bestaat uit een groot aantal verschillende omloopjes die uitgevoerd kunnen worden in de gekozen opstelling.

picture5

Binnen een reeks kunnen oefeningen gedaan worden die verschillen van moeilijkheid. De moeilijkheidsgraad wordt bovenaan het kaartje aangeduid met sterren. Hoe meer sterren er ingekleurd zijn, hoe moeilijker de oefening. Dit biedt een uitdaging aan de snellere lopers terwijl er voldoende oefeningen zijn van eenzelfde moeilijkheidsgraad om de minder snelle lopers te helpen.

De start (driehoek met een letter) ligt steeds op de rand van de opstelling. Tussen 3 en 24 startplaatsen zijn mogelijk. De aankomst kan eender welke startplaats op de rand zijn.

Op de kaartjes staat een duidelijke noordpijl. Dit is meestal bovenaan de kaart maar soms ook tussen de opdrachten.

Het noorden wordt aangeduid door een bord, een afbeelding op een muur of een ander groot voorwerp of lint. Het noorden hoeft niet overeen te komen met het werkelijke noorden.

Door de kaart voortdurend naar het noorden te draaien (te oriënteren) kan de loper zijn weg vinden naar de juiste posten. Als de loper merkt dat hij een fout gemaakt heeft mag hij onmiddellijk herbeginnen.

Meerdere lopers kunnen gelijktijdig een omloopje (één kaartje) doen.

Om de opvolging of controle van de lopers te vergemakkelijken is telkens een plaatsing van de startjes en de controlenummers van de posten hernomen op de moederkaart. Door deze opstelling na te leven komen de oplossingen dan overeen met deze van de oplossingenkaarten.

De posten moeten in volgorde gedaan worden. De lopers noteren telkens de nummer van de oefening en de  nummers van de controlepostjes in de voorziene vakjes van de controlekaart.

controlcard

Het is eveneens mogelijk groepjes van 2 lopers te maken, één loper voert de oefening uit en roept de nummer van de post naar zijn collega die hem noteert op de controlekaart. Vervolgens wisselen ze van rol. Deze manier van werken is gemakkelijker voor de loper die zich nu volledig kan concentreren op zijn oefeningen en het kaartcontact niet kwijt geraakt.

Als sportmonitor of leerkracht is het mogelijk ofwel de oplossingen zelf te controleren, ofwel ze op een bepaalde plaats te leggen of op te hangen zodat de lopers zelf kunnen nagaan of ze goed gewerkt hebben. Het is eveneens mogelijk de van sport vrijgestelde lopers in te schakelen voor deze taak.

 

pluspunten

Deze oefeningen zijn kant en klaar, direct bruikbaar en aangepast aan de school- of clubterreinen. De voorbereidingstijd is minimaal.

De oefeningen kunnen, al naargelang de weersomstandigheden, binnen of buiten gedaan worden.

Er kan meteen gestart worden met elementaire oefeningen. Ook elke leeftijdsgroep kan worden uitgedaagd met deze oefeningenset omwille van het opbouwende karakter en de stijgende moeilijkheidsgraad (zie concept).

De oefeningen worden moeilijker als de afstand tussen de voorwerpen vergroot wordt.

Het oefeningenpakket vraagt geen specifieke kaart van een school of clubterrein maar laat toe een aantal basistechnieken van het oriëntatielopen aan te leren.

De oefeningen kunnen op school of in clubverband gebeuren, binnen de lestijden of trainingsuren, zonder verre verplaatsingen.

De duur van een oefening is gemakkelijk controleerbaar. Een leerkracht of trainer kan zich niet veroorloven zijn voorgeschreven tijdsduur te overschrijden. De oefeningen zijn dus goed afgebakend, veilig en uitvoerbaar binnen een lesuur.

De oefeningenset is bruikbaar voor grote groepen en er is weinig tot geen “verloren” tijd. Een klas of trainingsgroep kan tot 30 leerlingen tellen. Klassiek starten de deelnemers aan een oriëntatieloop met een klein tijdsinterval van bv. 2 minuten. Op school zou de les al voorbij zijn vooraleer de laatste leerling van start zou gaan. De ‘actieve leertijd’ moet zo hoog mogelijk blijven en toelaten dat nagenoeg iedereen de ganse tijd bezig is.

Jongeren zijn soms moeilijk te motiveren om te sporten. De oefeningen zijn daarom extra uitdagend en leuk gemaakt, met een spel- of avontuurlijk element, en in verschillende moeilijkheidsgraden, waardoor de nadruk op het fysieke aspect eerder een onbewust karakter aanneemt.

“Vals spelen” en “sabotage” worden vermeden door middel van een eenvoudig controlesysteem.

De oefeningen kunnen gebruikt worden als opwarming of als trainingsactiviteit in clubverband.

De oefeningen kunnen tegen tijd en in competitieverband uitgevoerd worden.

De oefeningen kunnen gebruikt worden als een aflossingsactiviteit.

 

USB-stick aankopen

 

Go4O en SPORTident

Om de oefeningenset van Go4orienteering (Go4O) nog aantrekkelijker te maken staan ook oefeningen die met het SPORTident systeem gedaan kunnen worden op de usb-stick. Hiermee is een automatische controle van de correcte uitvoering van de oefeningen mogelijk. Het SPORTident systeem is een complete set van elektronische nummers (ter vervanging van de klassieke controlepostjes) en chips (SI-cards genoemd, ter vervanging van het potlood). Na het uitvoeren van een oefening volgt dan controle via een uitleeseenheid naar de PC.

SI-set

Het grote voordeel is dat de lopers geen nummers meer moeten noteren waardoor de uitvoeringssnelheid groter wordt (de fysieke componente vergroot). De deelnemer krijgt een elektronische SI-card. De controlenummers worden vervangen door elektronische SI nummers, doosjes met een gaatje waarin moet ‘gepunched’ worden. De lopers ‘punchen’ hun SI-card in dit gaatje en de nummer wordt automatisch op hun chip geschreven. De looptijd wordt bepaald door een elektronische stations start en aankomst. Klik voor meer info over het SPORTident systeem.

Dit biedt natuurlijk de mogelijkheid om de oefeningen uit te breiden en nog aantrekkelijker, plezanter en competitiever te maken. Vals spelen is onmogelijk, dezelde post kan meermaals in een omloop voorkomen. In plaats van beperkt te zijn tot 7 posten komen er oefeningen met 20 posten. Alle oefeningen kunnen ook gedaan worden onder de vorm van een aflossing.

Go4O card

Automatische controle van de correcte uitvoering gebeurt voorlopig nog op een PC met het gratis programma “EasyGec”. Deze software is beschikbaar in meerdere talen (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De oplossingen van de oefeningen worden geleverd in een EasyGec file. Klik om naar de website van Thierry Porret , de ontwikkelaar van de software, te gaan. Een handleiding wordt mee geleverd maar het programma is zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Het vraagt minder dan een uur om het te doorgronden.

Voorafgaandelijk kan een bestand met de namen van de deelnemers gemaakt worden bijvoorbeeld per klas of groep. Om te kunnen beginnen moeten dan gewoon de oplossingen (of omlopen) van een reeks en de namen geladen worden. De rest gebeurt dan automatisch. Na het uitvoeren van een oefening wordt de SI card uitgelezen en geeft een smiley aan of de oefening goed (groene smiley) of fout (rode smiley) uitgevoerd werd. De deelnemers kunnen zelf uitlezen, er is geen begeleiding nodig.

Post evaluatie is mogelijk. Alle uitgevoerde oefeningen worden opgeslagen en zijn beschikbaar in een html of excel formaat.

Natuurlijk is EasyGec ook geschikt voor andere activiteiten. Vrije invoer van oefeningen of omlopen is mogelijk, zelf massastart en scoreloop zijn voorzien. Voor loop-oefeningen, gecombineerde activiteiten (run-bike, …), enz. wordt de sequentie van de posten ingegeven zodat ook hiervan een controle mogelijk is van de goede uitvoering. Een uitslag kan eveneens afgedrukt worden.

 

USB-stick aankopen